Sát Lục Đô

Vượt ải dạng leo tháp – leo càng cao thì quái càng khỏe nhưng phần thưởng cũng sẽ giá trị hơn, mỗi Ải cũng sẽ chia làm 3 độ khó với các phần thưởng tương ứng.

Vượt ải để nhận Xu Sát Lục và Bột Cường Hóa Nhẫn. Vượt 3 ải là sẽ xong 1 tầng.

Xu Sát Lục – tiền tệ trong Tiệm Sát Lục và dùng để đổi mảnh Hồn Sư từ R cho đến SS, ngoài ra còn có Nhẫn, Bột Đột Phá Nhẫn và nguyên liệu để Bồi Dưỡng Hồn Sư.

Khi leo tháp sẽ có cơ hội mở các Rương May Mắn – có tỉ lệ rơi ra Nhẫn, và đặc biệt là mảnh tướng S, hoặc SS.

Vượt 1 tầng thì có thể dùng Sao (tích lũy từ vượt ải) để đổi lấy Buff trong Sát Lục Đô giúp vượt các ải tiếp theo.

Vượt Ải Thường sẽ mở các Ải Thí Luyện Tinh Anh tương ứng – giới hạn 3 lần khiêu chiến 1 ngày và cho rất nhiều Xu Sát Lục khi vượt lần đầu. Chủ yếu cho Nhẫn, nguyên liệu đột phá và cường hóa Nhẫn.


Võ Hồn Đại Lục VNG - Chiêu Mộ Hồn Sư - Đại Chiến Đấu La


Thông tin hỗ trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Võ Hồn Đại Lục VNG, Hồn Sư vui lòng gửi thông tin về trang HỖ TRỢ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.