Tổng hợp về Tông Môn

1. Giao Diện Tông Môn

2. Xây Dựng Tông Môn

• Mỗi thành viên mỗi ngày có thể hiến KC hoặc Vàng để xây dựng Tông Môn, chỉ được chọn 1 trong 3 cách hiến tế mỗi ngày.

• Khi đạt các mốc nhất định thì toàn thành viên sẽ được nhận Đá Linh Hồn, Vàng, hoặc KC.

3. Hoạt Động Tông Môn

A) Tông Môn Chiến

• Mở ở Tông Môn LV6.

B) Sào Huyệt Bạo Quân

• Đánh Boss Tông Môn – có thể tấn công 2 lượt một ngày và có thể dùng KC mua tối đa thêm 2 lượt.

• Chia làm 4 tuần 1 mùa, sau mỗi mùa sẽ tổng kết và phát thưởng tương ứng.

• Tổng kết sẽ dựa trên lượng sát thương gây ra và sát thương càng cao thì quà càng giá trị.

• Ngoài tổng kết cuối mùa, người chơi còn có thể nhận được tổng kết ngày và nhận Tà Năng Hỗn Hạch và Xu Bạo Quân – có thể dùng để đổi lấy Thần Khí và nguyên liệu cường hóa, nâng cấp Thần Khí trong tiệm Bạo Quân.

• Tích lũy sát thương cũng sẽ cho Tà Năng Hỗn Thạch và Xu Bạo Quân khi đạt các mốc tương ứng.

4. Bồi Dưỡng Tông Môn

A) Hồn Kỹ Tông Môn

• Sử dụng Cống Hiến Tông Môn để nâng cấp thuộc tính cho thành viên Tông Môn.

• Ban đầu mỗi Hồn Kỹ chỉ có 5 cấp độ. Tuy nhiên có thể dùng EXP Tông Môn để tiếp tục nâng cấp hạn mức cấp độ cho Hồn Kỹ.

B) Võ Hồn Tông Môn

• Đại diện cho sức mạnh của Tông Môn.

• Thành viên có thể tăng cấp độ võ hồn bằng việc chọn nhiệm vụ và hoàn thánh chúng mỗi ngày.

• Có 3 loại nhiệm vụ: Chăm Sóc Tiên Thảo, Quét Dọn Bệ, và Thí Luyện Võ Hồn (thưởng như nhau)

• Khi các thành viện hoàn thành nhiệm vụ đến một số nhất định sẽ có thể mở rương Tri Ân Võ Hồn – tối đa mỗi tuần mở được 4 lần và cho các tài nguyên để nâng cấp Võ Hồn Tông Môn.

• Mỗi lần tăng cấp Võ Hồn sẽ cho tất cả thành viên thưởng tài nguyên.

• Ảo hóa Võ Hồn có thể thay đổi hình dạng Võ Hồn.

• Võ Hồn Tông Môn có thể dùng để tỉ thí với các Tông Môn khác và đem lại các lợi ích nhất định mỗi khi tiến cấp.

C) Sức Mạnh Võ Hồn

• Sử dụng Võ Hồn Ngọc và Vàng để vĩnh viễn tăng thuộc tính của Võ Hồn và tăng LC cho toàn Tông Môn.

5. Võ Hồn Tranh Bá

6. Phó Bản Tông Môn

• Vượt Phó Bản Tông Môn để nhận được Cống Hiến Tông Môn – dùng để xây dựng Tông Môn và Nâng Cấp Hồn Kỹ Tông Môn.

• Có thể tấn công 8 lần mỗi ngày với 2 lượt mua thêm bằng KC.

7. Tiệm Tông Môn

Dùng Cống Hiến Tông Môn để đổi lấy Mảnh Hồn Sư S, nguyên liệu để Đột Phá Dây Chuyền và Nhẫn.

8. Vấn Đáp Tông Môn:

Mở khi Tông Môn đạt lv3.

Trả lời câu hỏi liên quan đến cốt truyện Đấu La để nhận được Cống Hiến Tông Môn và KC.

9. Phái Hồn Sư:

• Tính năng Ủy Thác của game.

• Ủy thác để nhận lại tài nguyên mạnh hóa như Đá Bồi Dưỡng, Rương Nguyên Liệu, Mảnh Hồn Sư,…

• Nhiệm vụ cấp càng cao thì phần thưởng càng giá trị - mỗi ngày có thể tạo mới lại nhiệm vụ 5 lần bằng KC.


Võ Hồn Đại Lục VNG - Chiêu Mộ Hồn Sư - Đại Chiến Đấu La


Thông tin hỗ trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Võ Hồn Đại Lục VNG, Hồn Sư vui lòng gửi thông tin về trang HỖ TRỢ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.