Hồn Cốt

Giao diện tính năng Hồn Cốt

Giống với tính năng trang bị, trang bị hồn cốt sẽ giúp cho hồn sư tăng nhiều sức mạnh và có 6 vi trí trang bị. 6 trang bị hồn cốt sẽ được chia thành 2 loại: 4 vị trí trang bị hồn cốt gồm đầu cốt, thủ cốt, can cốt, thoái cốt và 2 vị trí trang bị hồn cốt ngoại phụ gồm . Khi Hồn Sư được trang bị cùng bộ trang bị hồn cốt sẽ được kính hoạt thêm hiệu ứng bộ giúp hồn sư tăng mạnh khả năng chiến đấu.

a) 4 vị trí hồn cốt thường:

Hình ảnh tính năng hồn cốt

• Mỗi vị trí hồn cốt (đầu cốt, thủ cốt, can cốt, thoái cốt) chỉ có thể trang bị 1 món duy nhất mỗi loại.

• Người chơi có thể tùy chọn trang bị bộ hồn cốt khác nhau nhưng đảm bảo không cùng loại hồn cốt. Lưu ý: nếu khác bộ sẽ không kích hoạt hiệu quả bộ trang bị.

• Người chơi có thể sở hữu hồn cốt thông qua các tính năng, cửa hàng hoặc các hoạt động vận hành.

• Có thể tăng thuộc tính hồn cốt thông qua các tính năng Đột Phá, Cường Hóa, Tiến Cấp. Riêng với tính năng Tiến Cấp chỉ có trên hồn cốt cấp S trở lên, sau khi tiến cấp sẽ lên phẩm cao hơn thuộc tính kích hoạt bộ cũng được tăng cường.

• Mỗi bộ hồn cốt sẽ có thuộc tính bộ riêng biệt.

b) 2 vị trí hồn cốt ngoại phụ:

Giao diện tính năng hồn cốt ngoại phụ

• Khác với hồn cốt thường, hồn cốt ngoại phụ chỉ có 2 vị trí trang bị. Và cũng có thể kích hoạt thuộc tính bộ tăng thêm hiệu quả phụ trợ trong chiến đấu cho Hồn Sư.

• Hồn cốt ngoại phụ có thể kết hợp kích thuộc tính bộ với các loại hồn cốt ngoại phụ khác. Tuy nhiên hiệu quả của từng loại kết hợp sẽ đem đến hiệu quả khác nhau.

• Người chơi có thể tăng cường thuộc tính bộ thông qua tính năng Cường Hóa, Tăng Sao và Hấp Thụ. Riêng tính năng Hấp Thụ chỉ có từ phẩm SS trở lên.


Võ Hồn Đại Lục VNG - Chiêu Mộ Hồn Sư - Đại Chiến Đấu La


Thông tin hỗ trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Võ Hồn Đại Lục VNG, Hồn Sư vui lòng gửi thông tin về trang HỖ TRỢ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.