Chuỗi sự kiện 7 ngày đầu mở máy chủ

Chi tiết sự kiện

Xin chào các Hồn Sư,

Để giúp các Hồn Sư có mở đầu thuận lợi nhất trong hành trình khám phá Võ Hồn Đại Lục VNG, hàng loạt các sự kiện với nhiều vật phẩm giá trị sẽ hỗ trợ các Hồn Sư có thể trải nghiệm các tính năng ingame dễ dàng hơn.


CHUỖI SỰ KIỆN 7 NGÀY ĐẦU MỞ MÁY CHỦ

Lưu ý: Vật phẩm và số lượng được áp dụng chuẩn như trong game.


Đăng Nhập Nhận Thưởng

Thời Gian: 7 Ngày đầu tiên mở server

Tích Lũy đăng nhập nhận quà theo mốc tương ứng trong thời gian diễn ra hoạt động.

Ngày Vật phẩm Số lượng
1 Mảnh Linh Hồn Chiến Thần Đới Mộc Bạch 30
Hồn Điện Giáo Hoàng Lệnh 10
Kim Cương 888
2 Mảnh Linh Hồn Đường Tam 120
Hồn Điện Giáo Hoàng Lệnh 10
Kim Cương 888
3 Chìa Rương Thức Tỉnh 30
Hồn Điện Giáo Hoàng Lệnh 10
Kim Cương 888
4 Mảnh Linh Hồn Chiến Thần Đới Mộc Bạch 50
Hồn Điện Giáo Hoàng Lệnh 10
Kim Cương 888
5 Mảnh Linh Hồn Tiểu Vũ 120
Hồn Điện Giáo Hoàng Lệnh 10
Kim Cương 888
6 Thánh Thủy Thức Tỉnh Nhẫn Tấn Công 1
Hồn Điện Giáo Hoàng Lệnh 10
Kim Cương 888
7 Mảnh Linh Hồn Chiến Thần Đới Mộc Bạch 70
Hồn Điện Giáo Hoàng Lệnh 10
Kim Cương 888

Túi Phúc Kim Cương ( Tích Lũy Nạp)

Thời Gian: 7 Ngày đầu tiên mở server

Sử dụng Kim Bảo hoặc nạp trực tiếp trong game đạt tích lũy số tiền nạp sẽ nhận được quà thưởng tương ứng:

Nạp tích lũy (VND) Vật phẩm Số lượng
100,000 Túi Phúc Hoạt Động-Sơ 2
300,000 Túi Phúc Hoạt Động-Sơ 2
500,000 Túi Phúc Hoạt Động-Sơ 4
1,500,000 Túi Phúc Hoạt Động-Trung 2
3,000,000 Túi Phúc Hoạt Động-Trung 2
4,500,000 Túi Phúc Hoạt Động-Trung 4
7,000,000 Túi Phúc Hoạt Động-Cao 2
10,000,000 Túi Phúc Hoạt Động-Cao 2
15,000,000 Túi Phúc Hoạt Động-Cao 4
20,000,000 Túi Phúc Hoạt Động-Cao 4
30,000,000 Túi Phúc Hoạt Động-Cao 6

Nạp Liên Tục (Điểm Danh Hào Hoa)

Thời Gian: 7 Ngày đầu tiên mở server

Sử dụng Kim Bảo hoặc nạp trực tiếp đạt mức tích lũy liên tục nhiều ngày nhận thưởng. Nếu nạp đủ tất cả số ngày yêu cầu nhận thêm thưởng hấp dẫn.

Mốc nạp Ngày Vật phẩm Số lượng
50,000 1 Hồn Điện Giáo Hoàng Lệnh 10
50,000 2 Mảnh Linh Hồn Thiên Đạo Lưu 120
50,000 3 Hồn Điện Giáo Hoàng Lệnh 20
50,000 4 Quà Skin hiếm 1
50,000 5 Hồn Điện Giáo Hoàng Lệnh 30
Đủ 5 ngày Mảnh Linh Hồn Thực Thần Áo Tư Tạp 150

Quà Thức Tỉnh

Thời Gian: 7 Ngày đầu tiên mở server

Đạt yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian diễn ra hoạt động nhận thưởng tương ứng:

Điều kiện Số lần Vật phẩm Số lượng
Mở rương thức tỉnh x10 2 Thâm Hải Trầm Ngân 4
Xu Kim Hồn 80000
Mở rương thức tỉnh x10 5 Thâm Hải Trầm Ngân 6
Xu Kim Hồn 120000
Mở rương thức tỉnh x10 10 Thâm Hải Trầm Ngân 10
Xu Kim Hồn 200000
Mở rương thức tỉnh x10 15 Điểm Thức Tỉnh 400
Xu Kim Hồn 200000
Mở rương thức tỉnh x10 20 Điểm Thức Tỉnh 400
Xu Kim Hồn 200000
Mở rương thức tỉnh x10 30 Điểm Thức Tỉnh 800
Xu Kim Hồn 400000
Mở rương thức tỉnh x10 40 Điểm Thức Tỉnh 800
Xu Kim Hồn 400000
Mở rương thức tỉnh x10 60 Điểm Thức Tỉnh 1600
Xu Kim Hồn 800000

Chiêu Mộ nhận thưởng

Thời Gian: 14 Ngày đầu tiên mở server

Đạt yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian diễn ra hoạt động nhận thưởng tương ứng:

Điều kiện Số lần Vật phẩm Số lượng
Chiêu mộ cao 10 lần 10 Quà Mảnh Hồn Sư S (16 Chọn 1) 60
Quà Đá Bồi Dưỡng (Lớn) 20
Xu Kim Hồn 400000
Chiêu mộ cao 10 lần 30 Quà Mảnh Hồn Sư S (16 Chọn 1) 60
Quà Đá Bồi Dưỡng (Lớn) 20
Xu Kim Hồn 400000
Chiêu mộ cao 10 lần 60 Quà Mảnh Hồn Sư S (16 Chọn 1) 60
Quà Đá Bồi Dưỡng (Lớn) 30
Xu Kim Hồn 600000
Chiêu mộ cao 10 lần 100 Quà Mảnh Hồn Sư S (16 Chọn 1) 60
Quà Đá Bồi Dưỡng (Lớn) 30
Xu Kim Hồn 600000
Chiêu mộ cao 10 lần 150 Mảnh Tăng Sao Hồn Sư SS 100
Quà Đá Bồi Dưỡng (Lớn) 50
Xu Kim Hồn 1000000
Chiêu mộ cao 10 lần 200 Quà Mảnh Hồn Sư SS (2 Chọn 1) 75
Quà Đá Bồi Dưỡng (Lớn) 50
Xu Kim Hồn 1000000
Chiêu mộ cao 10 lần 250 Mảnh Tăng Sao Hồn Sư SS 100
Quà Đá Bồi Dưỡng (Lớn) 50
Xu Kim Hồn 1000000
Chiêu mộ cao 10 lần 300 Quà Mảnh Hồn Sư SS (2 Chọn 1) 75
Quà Đá Bồi Dưỡng (Lớn) 50
Xu Kim Hồn 1000000
Chiêu mộ cao 10 lần 350 Mảnh Tăng Sao Hồn Sư SS 100
Quà Đá Bồi Dưỡng (Lớn) 50
Xu Kim Hồn 1000000
Chiêu mộ cao 10 lần 400 Quà Mảnh Hồn Sư SS (2 Chọn 1) 75
Quà Đá Bồi Dưỡng (Lớn) 50
Xu Kim Hồn 1000000
Chiêu mộ cao 10 lần 450 Mảnh Tăng Sao Hồn Sư SS 100
Quà Đá Bồi Dưỡng (Lớn) 50
Xu Kim Hồn 1000000
Chiêu mộ cao 10 lần 500 Quà Mảnh Hồn Sư SS (2 Chọn 1) 75
Quà Đá Bồi Dưỡng (Lớn) 50
Xu Kim Hồn 1000000

Lam Ngân Bí Bảo

Thời Gian: Ngày 1 - 3 mở server

Hoạt động nạp ưu đãi hạn giờ có giá ưu đãi cực hời cho các Hồn Sư, có giới hạn số lượt mua:

Giá Giới hạn Vật phẩm Số lượng
1,299,000 1 Mảnh Linh Hồn Hạo Thiên Đường Hạo 130
Kim Cương 6000

Quà Hạn Giờ

Thời Gian: Ngày 1 - 3 mở server

Người chơi nạp trực tiếp bằng Kim Bảo hoặc mua trực tiếp trong game nhận quà theo chủ đề hoạt động tương ứng theo mốc nạp (có giới hạn số lần mua theo mỗi mốc nạp):

Giá Giới hạn Vật phẩm Số lượng
25000 3 Hồn Điện Giáo Hoàng Lệnh 10
Kim Cương 60
Xúc Xích Áo Tư Tạp-Đặc Biệt 1
129000 3 Hồn Điện Giáo Hoàng Lệnh 30
Kim Cương 300
Xúc Xích Áo Tư Tạp-Đặc Biệt 3
199000 3 Quà Mảnh Hồn Sư SS (4 Chọn 1) 75
Kim Cương 480
Mảnh Tăng Sao Hồn Sư SS 24
379000 3 Quà Mảnh Hồn Sư SS (4 Chọn 1) 150
Kim Cương 900
Mảnh Tăng Sao Hồn Sư SS 45
779000 3 Quà Mảnh Hồn Sư SS (8 Chọn 1) 150
Kim Cương 1800
Mảnh Tăng Sao Hồn Sư SS 90
1299000 3 Quà Mảnh Hồn Sư SS+ (2 Chọn 1) 90
Kim Cương 3000
Mảnh Tăng Sao Hồn Sư SS 150
1899000 3 Quà Mảnh Hồn Sư SS+ (2 Chọn 1) 130
Kim Cương 4500
Mảnh Tăng Sao Hồn Sư SS 225
2499000 14 Quà Mảnh Hồn Sư SS+ (3 Chọn 1) 130
Kim Cương 6000
Mảnh Tăng Sao Hồn Sư SS 300

Lam Ngân Bí Bảo

Thời Gian: Ngày 4 - 5 mở server

Hoạt động nạp ưu đãi hạn giờ có giá ưu đãi cực hời cho các Hồn Sư, có giới hạn số lượt mua:

Giá Giới hạn Vật phẩm Số lượng
499,000 1 Điểm Thức Tỉnh 5500
Kim Cương 3000

Quà Hạn Giờ

Thời Gian: Ngày 4 - 5 mở server

Người chơi nạp trực tiếp bằng Kim Bảo hoặc mua trực tiếp trong game nhận quà theo chủ đề hoạt động tương ứng theo mốc nạp (có giới hạn số lần mua theo mỗi mốc nạp):

Giá Giới hạn Vật phẩm Số lượng
25000 3 Chìa Rương Thức Tỉnh 20
Kim Cương 60
Xúc Xích Áo Tư Tạp-Đặc Biệt 1
129000 3 Năng Lượng Thủy Tinh Thức Tỉnh 5
Kim Cương 300
Quà Trang Sức 30
199000 3 Năng Lượng Thủy Tinh Thức Tỉnh 8
Kim Cương 480
Quà Trang Sức 48
379000 3 Năng Lượng Thủy Tinh Thức Tỉnh 15
Kim Cương 900
Quà Trang Sức 90
779000 3 Năng Lượng Thủy Tinh Thức Tỉnh 30
Kim Cương 1800
Quà Trang Sức 180
1299000 3 Năng Lượng Thủy Tinh Thức Tỉnh 50
Kim Cương 3000
Quà Trang Sức 300
1899000 3 Năng Lượng Thủy Tinh Thức Tỉnh 75
Kim Cương 4500
Quà Trang Sức 450
2499000 9 Năng Lượng Thủy Tinh Thức Tỉnh 100
Kim Cương 6000
Quà Trang Sức 600

Lam Ngân Bí Bảo

Thời Gian: Ngày 6 - 7 mở server

Hoạt động nạp ưu đãi hạn giờ có giá ưu đãi cực hời cho các Hồn Sư, có giới hạn số lượt mua:

Giá Giới hạn Vật phẩm Số lượng
1,299,000 1 Quà Mảnh Hồn Sư SS+ (2 Chọn 1) 130
Kim Cương 6000

Quà Hạn Giờ

Thời Gian: Ngày 6 - 7 mở server

Người chơi nạp trực tiếp bằng Kim Bảo hoặc mua trực tiếp trong game nhận quà theo chủ đề hoạt động tương ứng theo mốc nạp (có giới hạn số lần mua theo mỗi mốc nạp):

Giá Giới hạn Vật phẩm Số lượng
25000 3 Hồn Điện Giáo Hoàng Lệnh 10
Kim Cương 60
Xúc Xích Áo Tư Tạp-Đặc Biệt 1
129000 3 Hồn Điện Giáo Hoàng Lệnh 30
Kim Cương 300
Xúc Xích Áo Tư Tạp-Đặc Biệt 3
199000 3 Quà Mảnh Hồn Sư SS (4 Chọn 1) 75
Kim Cương 480
Mảnh Tăng Sao Hồn Sư SS 24
379000 3 Quà Mảnh Hồn Sư SS (4 Chọn 1) 150
Kim Cương 900
Mảnh Tăng Sao Hồn Sư SS 45
779000 3 Quà Mảnh Hồn Sư SS (8 Chọn 1) 150
Kim Cương 1800
Mảnh Tăng Sao Hồn Sư SS 90
1299000 3 Quà Mảnh Hồn Sư SS+ (2 Chọn 1) 90
Kim Cương 3000
Mảnh Tăng Sao Hồn Sư SS 150
1899000 3 Quà Mảnh Hồn Sư SS+ (2 Chọn 1) 130
Kim Cương 4500
Mảnh Tăng Sao Hồn Sư SS 225
2499000 14 Quà Mảnh Hồn Sư SS+ (4 Chọn 1) 130
Kim Cương 6000
Mảnh Tăng Sao Hồn Sư SS 300

Mua Thể Lực

Thời Gian: 14 Ngày đầu tiên mở server

Đạt yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian diễn ra hoạt động nhận thưởng tương ứng:

Điều kiện Vật phẩm Số lượng
Mua thể lực 1 lần Kim Cương 100
Xu Kim Hồn 50000
Mua thể lực 3 lần Kim Cương 100
Xu Kim Hồn 50000
Mua thể lực 5 lần Kim Cương 100
Xu Kim Hồn 50000

Phó Bản Thường

Thời Gian: 14 Ngày đầu tiên mở server

Đạt yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian diễn ra hoạt động nhận thưởng tương ứng:

Điều kiện Vật phẩm Số lượng
Vượt phó bản thường 20 lần Mảnh Tăng Sao Hồn Sư SS 15
Xu Kim Hồn 50000
Vượt phó bản thường 50 lần Mảnh Tăng Sao Hồn Sư SS 15
Xu Kim Hồn 50000
Vượt phó bản thường 70 lần Mảnh Tăng Sao Hồn Sư SS 15
Xu Kim Hồn 50000
Vượt phó bản thường 100 lần Hồn Điện Giáo Hoàng Lệnh 1
Xu Kim Hồn 50000

Tăng Cấp nhận thưởng

Thời Gian: 14 Ngày đầu tiên mở server

Đạt yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian diễn ra hoạt động nhận thưởng tương ứng:

Điều kiện Vật phẩm Số lượng
Chiến đội đạt cấp 20 Hồn Điện Giáo Hoàng Lệnh 5
Xúc Xích Áo Tư Tạp 2
Kim Cương 500
Chiến đội đạt cấp 25 Hồn Điện Giáo Hoàng Lệnh 5
Xúc Xích Áo Tư Tạp 2
Kim Cương 500
Chiến đội đạt cấp 30 Hồn Điện Giáo Hoàng Lệnh 10
Xúc Xích Áo Tư Tạp 3
Kim Cương 500
Chiến đội đạt cấp 35 Hồn Điện Giáo Hoàng Lệnh 10
Xúc Xích Áo Tư Tạp 3
Kim Cương 500
Chiến đội đạt cấp 40 Hồn Điện Giáo Hoàng Lệnh 20
Xúc Xích Áo Tư Tạp 5
Kim Cương 1000
Chiến đội đạt cấp 45 Hồn Điện Giáo Hoàng Lệnh 20
Xúc Xích Áo Tư Tạp 5
Kim Cương 1000
Chiến đội đạt cấp 50 Hồn Điện Giáo Hoàng Lệnh 30
Kim Cương 1000
Xúc Xích Áo Tư Tạp 10
Chiến đội đạt cấp 55 Hồn Điện Giáo Hoàng Lệnh 30
Xúc Xích Áo Tư Tạp 10
Kim Cương 1000
Chiến đội đạt cấp 60 Hồn Điện Giáo Hoàng Lệnh 40
Xúc Xích Áo Tư Tạp 10
Kim Cương 1000
Chiến đội đạt cấp 65 Hồn Điện Giáo Hoàng Lệnh 40
Xúc Xích Áo Tư Tạp 10
Kim Cương 1000
Chiến đội đạt cấp 70 Hồn Điện Giáo Hoàng Lệnh 50
Xúc Xích Áo Tư Tạp 10
Kim Cương 1000

Võ Hồn Đại Lục VNG - Chiêu Mộ Hồn Sư - Đại Chiến Đấu La


Thông tin hỗ trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Võ Hồn Đại Lục VNG, Hồn Sư vui lòng gửi thông tin về trang HỖ TRỢ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.